doos

Attila

Attila

doos

aantal spelers

spelers
2 - 5

speelduur

duur
45 - 60

leeftijd

leeftijd
10+

soort

type
bordspel

prijsindicatie

niet in de winkel
verkrijgbaar

waardering van AnderSpel

waardering
acht

intro

De spelers proberen met de kaarten in hun hand invloed te verkrijgen in bepaalde volkeren èn proberen volkeren in een gebied waar een confrontatie plaatsvindt te steunen.

materiaal

1 spelbord, 1 telbord, 6×20 volken, volkerenkaarten, 10 pacificatiefiches, voor elke speler: 3 aktiefiches, 7 spelstenen en 1 fiche in zijn spelerskleur

kaart01kaart02kaart03kaart04fichesachterkant

begin

Iedere speler ontvangt zijn aktiefiches, spelersfiche en 7 spelstenen. Voor het telbord plaatst elke speler bij elk volk 1 spelsteen. Hiermee wordt in de loop van het spel aangegeven hoeveel invloed de speler heeft in dat volk. Elke speler plaatst een spelsteen op het startveld op het scorespoor van het spelbord.
De volkerenkaarten worden geschud. Elke speler ontvangt 6 kaarten in zijn hand. De overige kaarten vormen een gedekte trekstapel.
Het spel bestaat uit vier ronden. Na elke ronde vindt een telling plaats. Elke ronde stelt een eeuw voor. Op het spelbord wordt in het vakje van de eerste eeuw 1 pacificatiefiche klaargelegd en in elke volgende eeuw komt 1 fiche meer. De startspeler begint. Er wordt gespeeld in de richting van de klok.

verloop

fotospelsituatie

In zijn beurt mag een speler:

 • Een volkerenkaart afleggen.
 • Een volk in die soort op het spelbord plaatsen.
 • Zijn telsteen (behorend bij dat volk) op het telbord 1 vakje naar boven zetten.
 • Zijn handkaarten aanvullen tot 6 kaarten.
of hij mag:
 • Een volkerenkaart afleggen.
 • Twee volken in die soort op het spelbord plaatsen.
 • Niet zijn telsteen verzetten.
 • Zijn handkaarten aanvullen tot 6 kaarten.
Een volk mag geplaatst worden in een gebied dat grenst aan de rode lijn, of in een gebied dat grenst aan een gebied waar al een volk in die soort geplaatst is.
Zodra in een gebied vijf volkeren staan, vindt er een confrontatie plaats. Hierbij verdwijnt het soort volk dat het minst vertegenwoordigd is in dat gebied van het spelbord. De spelers mogen met kaarten uit hun hand volkeren in dat gebied steunen. Hiertoe mag de speler links van de speler die aan de beurt is, net zoveel kaarten als hij wil, uit zijn hand gedekt voor zich neer leggen. Kloksgewijs volgen de overige spelers. Vervolgens worden de kaarten getoond en per volk geteld, inclusief het aantal volkeren van die soort in het betreffende gebied. Het soort volk dat het minst vertegenwoordigd is, wordt verwijderd uit het gebied.
De gespeelde kaarten komen op de aflegstapel. In het gebied wordt een pacificatiefiche geplaatst. In het gebied mogen nu geen volkeren meer geplaatst worden. Als door het plaatsen van het pacificatiefiche de eeuw ten einde is volgt een telling, anders vervolgt de speler die aan de beurt was zijn beurt.
Bij een telling wordt op het telbord per volk gekeken welke speler de meeste invloed heeft. Deze speler zet zijn telsteen op het scorespoor net zoveel plaatsen vooruit als er volkeren van die soort op het spelbord staan. De speler met de een na hoogste invloed zet zijn telsteen net zoveel plaatsen vooruit als er gebieden zijn waar die soort in vertegenwoordigd is.
Op elk moment in zijn beurt mag een speler één van zijn aktiefiches inzetten:
 • Een spelsteen bij één volk twee vakjes omhoog plaatsen (of twee spelstenen één vakje);
 • Zijn handkaarten omruilen tegen nieuwe kaarten van de trekstapel;
 • Twee keer een kaart spelen.

eind

Het spel eindigt als de voorraad van één volk op is, als een telsteen het einde van het scorespoor heeft bereikt, of na de telling van de vierde eeuw. Winnaar is de speler met de meeste punten op het scorespoor.

positief

 • Door het klaarleggen van de pacificatiefiches op het spelbord is goed te zien in welk stadium het spel zich bevindt. Ook is het handig dat elke speler een fiche in zijn spelerskleur voor zich heeft liggen. Zo kun je in één oogopslag zien welke speler met welke kleur speelt.
 • De regels zijn simpel, als je eenmaal het principe doorhebt. Maar dat wil niet zeggen dat het een eenvoudig spel is. Er zijn genoeg keuzes te maken.
 • De kaarten in je hand gebruik je om invloed te verkrijgen in bepaalde volkeren èn om volkeren in een gebied waar een confrontatie plaatsvindt te steunen. Je moet voortdurend inspelen op de ontstane situatie op het spelbord.

negatief

 • Sommige kleuren zijn zowel gebruikt voor de aanduiding van een volk als voor de spelstenen van een speler. Dit leidt tot opmerkingen als: ik speel met groen, ik plaats een rood volk en zet dus mijn groene spelsteen op het rode volk een vakje omhoog. Het was handiger geweest als de spelers zich van elkaar onderscheiden door het gebruik van verschillende symbolen i.p.v. kleuren.
 • Het telbord is door alle tekeningen wel erg druk uitgevallen. Afgezien daarvan moet je zorgen dat niemand hard tegen het telbord aanstoot: als de speelstenen eenmaal door elkaar staan is niet meer te achterhalen welke steen waar stond.
 • Het geluk zit ook hier weer in het aanvullen van je handkaarten met kaarten uit de trekstapel. Het is de kunst met de kaarten in je hand, de juiste zet voor dit moment te maken.

strategie

Je kunt beter een grote invloed hebben in een paar volken dan in alle volken een beetje invloed. Alleen de twee spelers met de meeste invloed ontvangen winstpunten.
Als je in een soort volk de hoogste invloed bezit, kun je het beste een volk van die soort in een gebied plaatsen waar al een volk van die soort aanwezig is. Sta je tweede, of verwacht je dat te worden, dan kun je beter het volk in een gebied plaatsen waar dat volk nog niet vertegenwoordigd is.
Aangezien je slechts één keer een aktiefiche kunt inzetten om je handkaarten te ruilen, zul je manieren moeten vinden om van kaarten af te komen van volken waar je niet in wilt investeren. Je kunt hiervoor bij een confrontatie kaarten uit je hand afleggen als dat volk in het gebied vertegenwoordigd is. Let er hierbij wel op dat dit niet ten koste gaat van het volk waar jij de grootste invloed in hebt!
Wees er op bedacht dat bij een confrontatie elk volk dat het minst in dat gebied vertegenwoordigd is, verwijderd wordt. Vijf volkeren van dezelfde soort in een gebied betekent dat ze alle vijf verwijderd worden.

waardering van andere sites

AnderSpel8 / 9
56789
spielephase5 / 6
3456
jeux 2 rody4 / 5
345
speelduivel4 / 6
3456
hall90004½ / 6
345
spieleteufel7 / 10
5678910
spieleteufel (HOlg)7 / 10
567910
hall9000 (bezoekers)4½ / 6
345
vlaams spellenarchief3 / 4
234
spellenclub138 / 10
789
spellengek (Peter Hein)3 / 5
2345
boardgamegeek6 / 8
67
spiele-truhe4 / 6
3456

gemiddeld6 / 10
23456789

[toelichting: Elke balk geeft de waardering van een site weer. AnderSpel bijvoorbeeld geeft dit spel een 8.In het laatste gekleurde blokje staat dan ook 8. Hoe breder het blokje, hoe meer spellen een 8 hebben. De lege blokjes aan het eind van de balk geven de hoeveelheid spellen aan die een hogere waardering kregen.]

feitjes

weetjes

2001 itemAttila is genomineerd voor de Nederlandse spellenprijs-verkiezing 2001.
01-11-2000 item999Games brengt de Nederlandstalige versie van Attila op de markt.
26-10-2000 itemHans im Glück presenteert Attila op Spiel 2000 in Essen.

verwijzingen

Samenvatting op Vlaams Spellenarchief
999Games
Hans im Glück
Rio Grande Games
www.spellink.nl