doos

Jagen, Troeven en Slagen!

Jagen, Troeven en Slagen!

doos

aantal spelers

spelers
3 - 4

speelduur

duur
30 - 40

leeftijd

leeftijd
8+

soort

type
kaartspel

prijsindicatie

prijs
10,-

waardering van AnderSpel

waardering
zeven

intro

De spelers kruipen in de huid van jagers, die door het maken van slagen zoveel mogelijk sporen proberen te verzamelen en uiteindelijk zoveel mogelijk, liefst waardevolle, dieren te vangen.

materiaal

4 troefkaarten en 48 wildkaarten (1-12 in de kleuren blauw, geel, groen en rood)

wolfmoeflonzwijnbeer

begin

De 4 troefkaarten in de kleuren blauw, geel, groen en rood worden geschud en als een overlappend, open rijtje neergelegd. De bovenste kaart geeft de troefkleur van de eerste ronde aan, de tweede kaart de troefkleur van de tweede ronde etc.
De 48 wildkaarten worden geschud en gelijk over de spelers verdeeld. De wildkaarten zijn onderverdeeld in vier kleuren. Elke wildkaart toont een dier: wolf (=blauw), moeflon (=geel), everzwijn (=groen) of beer (=rood) en een waarde van 1-12. Sommige kaarten tonen ook een aantal sporen, met uitzondering van de kaarten met een lage en een hoge waarde.
Let op: in een spel met drie spelers worden de kaarten met waarde 1, 6 en 12 uit het spel genomen.

verloop

fotospelsituatie

Jagen, Troeven en Slagen! wordt gespeeld over verschillende ronden en na elke ronde vindt een telling plaats.
Bij aanvang van de ronde heeft elke speler 12 kaarten in zijn hand. De startspeler kiest een kaart uit zijn hand en legt deze open neer. De overige spelers moeten de slagkleur volgen. Kan een speler niet volgen, dan moet hij een willekeurige kaart spelen. Dit mag ook een troef zijn.
De speler met de hoogste troef, of anders de speler die de hoogste waarde in de slagkleur heeft gespeeld, wint de slag.
Let op: elke speler mag per ronde maar een beperkt aantal slagen halen (bij 3 spelers 4 slagen en bij 4 spelers 3 slagen). Als een speler het vastgestelde aantal slagen heeft gehaald, moet hij nog wel kaarten spelen (en hierbij de regels volgen) maar zijn kaarten hebben geen invloed meer op de slag.
De speler die de slag heeft gewonnen, speelt de volgende kaart, tot alle 12 slagen zijn gemaakt.
Nu volgt een telling: elke speler telt het aantal sporen op zijn gehaalde slagen en vermenigvuldigt dit met het aantal verschillende dieren in zijn slagen. De punten worden genoteerd, de spelers nemen hun gehaalde slagen op hand en de volgende ronde begint. Startspeler is de speler met de meeste punten.

eind

De telling in de vierde en laatste ronde is anders: nu tellen niet de sporen maar de soort dieren die gevangen zijn. Een beer telt voor 4 punten, een everzwijn voor 3, een moeflon voor 2 en een wolf voor 1 punt. De speler met de meeste punten is de winnaar van het spel.

positief

  • Simpele regels, dus snel uit te leggen. Speelt makkelijk weg.
  • Het thema van het spel (Jagen, troeven en slagen!) is niet alleen verwerkt in de afbeeldingen op de kaarten, maar ook in de diverse aspecten van het spelmechanisme. Zo moeten de spelers eerst de sporen volgen. Pas in de laatste ronde worden de dieren gevangen (of afgeschoten!?).
  • Je moet heel wat zaken in de gaten houden! De kaarten in je gewonnen slagen zijn de kaarten waarmee je het in de volgende ronde moet doen. Daarnaast weet je wat de troefkleur in de volgende rondes zal zijn. Hier komt een beetje planning om de hoek kijken! Het loont zeker de moeite een beetje in de gaten te houden welke slagen je medespelers halen. Met deze kaarten zullen zij de volgende ronde ingaan!

negatief

  • Welke kaarten heb je al in je slag? Welke kaarten zijn al gespeeld? Wat hebben je medespelers op handen? Welke kaarten hebben zij al in hun slagen? Al deze informatie is na de eerste ronde aanwezig. Spelers die goed kunnen onthouden, hebben een groot voordeel.
  • Het spelmechanisme borduurt voort op veel bekende elementen: slagen maken, introeven ... allemaal bekende kost. Toch is het gelukt hieraan wat extra elementen toe te voegen, zodat een geheel eigen, vlot en spannend spel is ontstaan.
  • Heb je al een beetje genoeg van slagenspellen, dan kan je dit spel beter links laten liggen. Anders is dit spel zeker een aanrader!

strategie

  • De eerste drie ronden telt het aantal sporen vermeningvuldigt met het aantal kleuren in je gewonnen slagen. Probeer dus een beetje te onthouden welke kleuren reeds in je gewonnen slagen aanwezig zijn.
  • Je weet bij aanvang van het spel, welke kleur in welke ronde de troefkleur is. Daarnaast zijn de kaarten in je gewonnen slagen, de kaarten waarmee je het in een volgende ronde moet doen. Hier kan je dus een beetje op inspelen, door ook kaarten van die kleur in je slag(en) proberen te krijgen, ook als je dat wellicht niet veel sporen oplevert. Zeker de eerste slagen zullen over het algemeen niet veel sporen en niet veel verschillende kleuren bevatten, omdat de meeste spelers de slagkleur wel op handen hebben, en proberen de kaarten met de meeste sporen op te sparen voor een eigen slag.
  • Probeer een beetje te onthouden welke kleur je medespelers niet op handen hebben en welke kleuren (en in welke waarden) wel! Welke waarden zijn al uit het spel? Alles onthouden zal je niet lukken, maar bedenk wel: de kaarten die ze nu winnen, zijn de kaarten waar ze de volgende ronde mee gaan spelen.
  • Je moet weliswaar altijd de slagkleur spelen, maar je mag zelf kiezen in welke waarde. Als je de slagkleur niet op handen hebt, mag je introeven. Dat is echter niet verplicht!

waardering van andere sites

hall9000 (bezoekers)5½ / 6
345
hall90004½ / 6
345
AnderSpel7 / 9
56789
spielephase4 / 6
3456
goodgameguide7 / 9
56789
boardgamegeek6 / 8
67
spieletest6 / 10
5678910
spellengek (dagmar)2 / 5
2345
spellenclub136½ / 10
789

gemiddeld4 / 10
23456789

[toelichting: Elke balk geeft de waardering van een site weer. AnderSpel bijvoorbeeld geeft dit spel een 7.In het laatste gekleurde blokje staat dan ook 7. Hoe breder het blokje, hoe meer spellen een 7 hebben. De lege blokjes aan het eind van de balk geven de hoeveelheid spellen aan die een hogere waardering kregen.]

varianten

In de spelregels staan twee varianten opgenomen:
In de eerste variant mag elke speler een kaart in de dan geldende slagkleur open neerleggen, die de speler niet wilt spelen. Dit moet de enige kaart in de slagkeur in zijn hand zijn. Pas als deze kaart eenmaal is gespeeld, mag de speler een volgende kaart open neerleggen. Op deze manier is het bijvoorbeeld mogelijk om in te troeven en de slag te pakken, of juist de slag niet te pakken, ook al heeft de speler nog een kaart in de slagkleur op handen.
In de tweede variant mag een speler een gewonnen slag proberen af te schuiven naar een speler naar keuze. Deze kan de slag alleen afweren door een kaart met een lagere waarde dan in de slag aanwezig is te spelen. Hiermee kan je elkaar wat meer dwarszitten.

feitjes

weetjes

10-02-2005 itemPhalanx Games presenteert Auf der Pirsch! op Spielwarenmesse 2005 in Nürnberg.

verwijzingen

Phalanx Games