doos

Ostrakon

Ostrakon

doos

aantal spelers

spelers
5 - 12

speelduur

duur
45 - 60

leeftijd

leeftijd
8+

soort

type
kaartspel

prijsindicatie

niet in de winkel
verkrijgbaar

waardering van AnderSpel

waardering
acht

intro

De spelers kruipen in de huid van filosofen in het oude Griekenland. Ze stellen om de beurt een vraag met twee antwoordmogelijkheden en proberen te voorspellen wat de meerderheid zal antwoorden.

materiaal

16 onderwerpkaarten, 8 onbeschreven onderwerpkaarten, 8 loopspoorkaarten, 1 tempel, 1 zon, 1 maan, 1 rondeteller, 1 overzichtskaart, 2 'speciale dag'-kaarten en voor elke speler: een filosoofkaart en een Ostrakon-kaart

ostrakon-erosfilosoof-asyntotoszonloopspoortempelonderwerp

begin

De tempelkaart wordt neergelegd, met daarvoor een loopspoor van kaarten. Elke speler kiest een filosoof en ontvangt de bijbehorende Ostrakon-kaart. De ene zijde toont een witte steen, de andere zijde een zwarte. Afhankelijk van het aantal spelers, worden de filosoofkaarten bij de aangegeven kaart in het loopspoor geplaatst. De bovenste filosoof is de startspeler. De kaart met de zon wordt hierboven geplaatst.
De onderwerpkaarten worden geschud en de bovenste drie kaarten worden open neergelegd. Elke onderwerpkaart toont acht mogelijke onderwerpen. De pijl op de ene kaart wijst naar een onderwerp op de ernaast liggende kaart. De filosoof die aan de beurt is, leest zijn onderwerp af. Ook de filosoof die hierna aan de beurt is, kan zijn onderwerp aflezen.

verloop

fotospelsituatie

Een speler moet in zijn beurt een dilemma bedenken rond het aangewezen onderwerp en twee antwoordmogelijkheden geven. Bijvoorbeeld: het onderwerp is 'sport'. De speler kan vragen: welke sport heeft je voorkeur: voetbal (zwarte steen) of hockey (witte steen)? Elke speler maakt in het geheim zijn keuze door de juiste zijde van zijn Ostrakon-kaart naar boven te plaatsen. De spelers moeten eerlijk antwoorden.
De filosoof die de vraag heeft gesteld, maakt ook een keuze: wat zal de meerderheid kiezen? De spelers maken tegelijk hun keuze bekend. Als de filosoof goed heeft voorspeld wat de meerderheid heeft gekozen, ontvangt hij net zoveel punten als er spelers zijn die het tegenovergestelde hebben gekozen. Bijvoorbeeld: In een spel met 8 spelers hebben 4 spelers hockey gekozen (witte steen). Dan hebben 3 spelers voetbal gekozen (zwarte steen). Als de filosoof heeft voorspeld dat hockey de meeste stemmen zou krijgen (witte steen), ontvangt hij 3 punten. Zijn filosoofkaart wordt 3 stappen verder op het loopspoor gezet. Als de filosoof dacht dat voetbal de meeste stemmen zou krijgen (wat echter de minderheid is), wordt zijn filosoofkaart niet verplaatst; zijn kaart wordt onder de zonkaart gelegd om aan te geven dat hij deze ronde al aan de beurt is geweest.
Zijn onderwerpkaart wordt terzijde gelegd en een nieuwe kaart wordt getrokken. Nu gaat de beurt naar de bovenste filosoof, die weer een nieuw dilemma opwerpt.
Als de stapel filosoofkaarten eenmaal is doorgewerkt, wordt de zonkaart boven de filosoofkaart geplaatst die vooraan op het loopspoor staat. Hij is de startspeler van de volgende ronde. De zon loopt het hele rijtje af, tot elke filosoof weer een vraag heeft gesteld.
De volgende vragen mogen niet worden gesteld: vragen die beledigend zijn (Wie van ons is dommer: Stefan of Leo?), vragen die onsamenhangend zijn (Is negen beter dan een gestreept vogeltje?) en vragen waarvan het antwoord duidelijk is (Wat is de hoofdstad van Nederland: Amsterdam of Den Haag?).

eind

Het spel eindigt na een van te voren afgesproken aantal ronden of als een filosoof de tempel bereikt. De speler die het verst gekomen is, wint het spel.

positief

  • Het thema van het spel is leuk verwerkt in het spelmateriaal. De kaarten tonen potscherven of munten waarmee de filosofen etc. worden afgebeeld. Handig dat op je Ostrakon-kaart ook de naam van je filosoof staat vermeld. Hoe kan je anders onthouden welke filosoofkaart bij jou hoort!
  • Het spel bevat een aantal lege onderwerpkaarten, die zelf kunt beschrijven. Op de website van daVinci Games staat een aantal onderwerpkaarten die je kunt downloaden. Ook vind je hier een lijst met voorbeeldvragen ter inspiratie.
  • Omdat je een beurt van te voren al weet wat je onderwerp is, kan je al een beetje nadenken over de vraag die je gaat stellen.
  • De vragen verzin je zelf en er zijn geen verkeerde antwoorden. Ostrakon is geen spel voor even tussendoor, maar een goede keuze als je met een groep bent die je goed kent of juist beter wilt leren kennen!

negatief

  • De spelregels zijn een beetje ingewikkeld beschreven. Je snapt bij eerste lezing niet zo goed wat er nou precies gebeurt met die zon. Waarom zijn de spelers niet gewoon om en om aan de beurt?
  • Het spel staat of valt met de inzet van je medespelers. Hoe vindingrijker en creatiever de dilemma's, des te leuker het spel.

strategie

Het is de kunst om een dilemma te verzinnen, waarbij je goed kunt voorspellen waar de meerderheid voor kiest, maar waar toch zoveel mogelijk spelers voor het andere antwoord gaan.

waardering van andere sites

AnderSpel8 / 9
56789
hall90003 / 6
345

gemiddeld6 / 10
23456789

[toelichting: Elke balk geeft de waardering van een site weer. AnderSpel bijvoorbeeld geeft dit spel een 8.In het laatste gekleurde blokje staat dan ook 8. Hoe breder het blokje, hoe meer spellen een 8 hebben. De lege blokjes aan het eind van de balk geven de hoeveelheid spellen aan die een hogere waardering kregen.]

algemeen

De onderwerpen zijn weergegeven in vier talen: Italiaans, Engels, Duits en Frans.

feitjes

verwijzingen

Mayfair Games
daVinci Games