Packhuys

Uitbreiding: Die Ereigniskarten

(De gebeurtenissenkaarten)
Spelidee: Als een havengebied wordt afgesloten wordt aan het begin van de volgende ronde een gebeurtenissenkaart omgedraaid. Deze is voor beide spelers van toepassing en kan zowel positief als negatief zijn.
Spelmateriaal: 10 gebeurtenissenkaarten + het basisspel
Spelvoorbereiding: Om de uitbreiding te kunnen spelen, moet je de kaarten op de aangegeven lijnen met een scherp mesje en een (stalen) lineaal lossnijden. De gebeurteniskaarten worden geschud en als aparte stapel gedekt neergelegd.
Spelverloop: De normale Packhuys-regels voor 2 spelers gelden met de volgende uitbreidingen: Zodra een havengebied wordt afgesloten volgt zoals gewoonlijk de telling. Aan het begin van de volgende ronde, dus voordat er kaarten worden uitgespeeld, wordt de bovenste gebeurteniskaart van de stapel open neergelegd. De daarop beschreven gebeurtenis wordt uitgevoerd, tenzij dat niet mogelijk is. De speler die de laatste kaart heeft neergelegd, gaat daarbij als eerste. Daarna gaat deze gebeurteniskaart uit het spel en gaan de spelers verder met het uitspelen van kaarten.
Deze variant kan ook met andere varianten worden gecombineerd.
Betekenis van de gebeurteniskaarten:
 1. Orkaan: Elke speler verliest al zijn geld aan de stadskas op één munt na. Dit geldt alleen als je meer dan één munt bezit.
 2. Samenzwering: De speler die het meeste geld bezit moet de volgende ronde overslaan. Als beide spelers even veel geld bezitten, hoeft ook niemand een beurt over te slaan.
 3. Onrust: Elke speler moet al zijn havenkaarten die hij in zijn hand heeft, onderop zijn stapel leggen en drie nieuwe havenkaarten trekken.
 4. Hoogwater: Elke speler mag een eigen pakhuis vervangen door een pakhuis van een andere kleur uit de algemene voorraad. Maar alleen in verschillende, nog niet afgesloten gebieden.
 5. Bruiloft: Elke speler mag een havenkaart uit zijn stapel zoeken, zonder de volgorde te veranderen. Daarna moet hij een havenkaart onderop de stapel leggen.
 6. Zeeblokkade: Vanaf nu geldt een nieuwe waardering voor de goederen. (Blijft tot het einde van het spel open liggen)
 7. Machtstrijd: Elke speler moet zijn handkaarten tonen.
 8. Gouden tijden: De speler die op dit moment het meeste geld bezit, krijgt aan het eind van het spel een extra overwinningspunt.
 9. Brand: Reeds gelegde kranen worden onderop de stapel van de eigenaren teruggelegd. Maar alleen als ze niet in een afgesloten gebied liggen.
 10. Staking: Elke speler die reeds een havenkroeg heeft neergelegd krijgt daarvoor een extra munt van de stadskas.

Uitbreiding Die Aktionstafeln

(De aktiepanelen)
Spelmateriaal: 8 aktiekaarten + het basisspel
Spelvoorbereiding: Om de uitbreiding te kunnen spelen, moet je de kaarten op de aangegeven lijnen met een scherp mesje en een (stalen) lineaal lossnijden. De aktiekaarten worden geschud. Het havenmidden met anker wordt met 8 waterkaarten zoals in het basisspel in kruisvorm op tafel gelegd. Naast de waterkaarten op de vier hoeken wordt een aktiepaneel gelegd. De overige aktiepanelen worden uit het spel genomen.
Spelverloop: De normale Packhuys-regels voor 2 spelers gelden met de volgende uitbreidingen: Wordt een waterkaart met paneel horizontaal en vertikaal door het aanleggen van kaarten geheel omgeven, dan krijgt de speler die de laatste kaart aanlegt het paneel.
Betekenis van de panelen:
 1. De speler mag het havenmidden verplaatsen.
 2. De speler mag een beige pakhuis van de voorraad op een van zijn centrale magazijnen plaatsen.
 3. De speler mag een bruin pakhuis van de voorraad op een van zijn centrale magazijnen plaatsen.
 4. De speler mag een groen pakhuis van de voorraad op een van zijn centrale magazijnen plaatsen.
 5. De speler krijgt een munt van de stadskas.
 6. De speler krijgt twee munten van de stadskas.
 7. De speler krijgt tot het einde van het spel de controle over het schip, dat wil zeggen: alleen hij mag het schip verplaatsen als hij een kaart met het scheepssymbool speelt.
 8. De speler ontvangt een extra overwinningspunt.
De aktiepanelen 1 t/m 6 moet de speler direct uitvoeren, anders vervallen ze. De kaart wordt hierna uit het spel genomen. De panelen 7 en 8 blijven ter herinnering tot het einde van het spel bij de speler open op tafel liggen.

Uitbreiding Das Exportlager

(De exportopslag)
Spelmateriaal: Exportopslag + het basisspel
Spelvoorbereiding: Om de uitbreiding te kunnen spelen, moet je de Exportopslag op de aangegeven lijnen met een scherp mesje en een (stalen) lineaal lossnijden. De Exportopslag wordt tussen de spelers naast het speelveld gelegd. Elke speler heeft een eigen opslagplaats, die naar hem toegekeerd ligt.
Spelverloop: De normale Packhuys-regels voor 2 spelers gelden met de volgende uitbreidingen: Als een speler een havenkaart in een gebied legt, dan kan hij: OF Als een havenkaart door het bewakingsschip wordt verwijderd en de getroffen speler heeft geen pakhuis voor de desbetreffende goederen in het gebied, dan moet hij het pakhuis uit zijn exportopslag nemen. Alleen in dit geval mag een pakhuis uit de exportopslag worden genomen.
Telling: Aan het einde van het spel worden de pakhuizen in de exportopslagplaatsen soort voor soort vergeleken. Voor elke meerderheid in een soort krijgt de desbetreffende speler een overwinningspunt. Heeft geen van beide spelers in hun exportopslag een meerderheid, dan krijgt geen van beide een overwinningspunt.
Deze variant kan ook met andere varianten worden gecombineerd.

Zie voor verdere informatie over dit spel: Packhuys
©2002-2007 -