doosbestel De Kolonisten van Catan - De Val van Rome bij bol.com

De Val van Rome

De Val van Rome

doosbestel De Kolonisten van Catan - De Val van Rome bij bol.com

aantal spelers

spelers
3 - 4

speelduur

duur
60 - 90

leeftijd

leeftijd
10+

soort

type
bordspel

prijsindicatie

prijs
€ 36,-

waardering van AnderSpel

waardering
zeven

intro

De spelers kruipen in de huid van Germaanse stammen die het machtige Romeinse Rijk onder de voet lopen.

materiaal

spelbord, stedenfiches, 2 dobbelstenen, ontwikkelingskaarten, grondstofkaarten (weide, graan en erts), bonuskaarten, gouden munten, 1 legionair en voor elke speler: 1 overzichtskaart, 1 set miniaturen bestaande uit ruiters, krijgers en huifkarren in zijn spelerskleur.

weidekaart-paardachterkantmuntenspelbord

begin

Het spelbord toont het Romeinse Rijk met steden die onderling door wegen zijn verbonden. Op elke stad komt een gesloten fiche in de aangegeven kleur. Aanvankelijk zijn de steden in Romeinse handen, maar de Germanen staan in het noorden klaar om het rijk te plunderen en later zelfs te veroveren.
Elke speler vertegenwoordigt een ruiter- en een krijgerstam van een Germaans volk. Een stam wordt op het spelbord weergegeven door één miniatuur. De overige ruiters of krijgers van deze stam staan op de ruiter- en krijgervelden op de rand van het spelbord. Elke stam telt vooralsnog één huifkar en één ruiter of één krijger.
Het aantal torens van een stad geeft aan hoe groot een stam minimaal moet zijn om de stad te kunnen plunderen of veroveren.

verloop

fotospelsituatie

De Val van Rome wordt gespeeld in de richting van de klok en verloopt over verschillende rondes. Na elke ronde wisselt de startspeler. Per ronde worden de volgende fases doorlopen:

  1. Dobbelen: De dobbelstenen bepalen aan welke gebieden grondstoffen opleveren.
  2. Handelen en bouwen: De spelers kunnen onderling of met de bank grondstoffen ruilen, hun stammen uitbreiden en huifkarren of ontwikkelingskaarten kopen.
  3. Acties ruiterstam: De spelers kunnen met hun ruiterstam steden plunderen of veroveren.
  4. Acties krijgerstam: De spelers kunnen met hun krijgerstam steden plunderen of veroveren.
ad 1: De startspeler gooit net zo vaak met de twee dobbelststenen tot vier verschillende worpen zijn gegooid. Na elke unieke worp ontvangt elke speler met een miniatuur aan een gebied met het overeenkomstige getal, een grondstoffenkaart: een weidekaart (met daarop een paard of een os), graan of erts. Bij '7' plaatst de speler de legionair in een gebied naar keuze. Hij mag een grondstof stelen van een speler die hier een miniatuur heeft staan. Het gebied met de legionair levert geen grondstoffen meer op, totdat de legionair weer wordt verplaatst.
ad 2: Te beginnen met de startspeler mag elke speler handelen en bouwen. Handelen: alleen grondstoffen kunnen worden verhandeld. Handelen met de bank gaat in de verhouding 3:1. Bouwen: om zijn stammen uit te breiden, levert de speler de benodigde grondstoffen in. Zijn beide stammen worden nu met één miniatuur uitgebreid. De speler kan ook een huifkar of een ontwikkelingskaart kopen.
ad 3 & 4: Te beginnen met de startspeler mag elke speler een actie uitvoeren met zijn ruiterstam en vervolgens mag elke speler een actie uitvoeren met zijn krijgerstam. Aanvankelijk staan de stammen aan de grens van het Romeinse Rijk. De speler kan zijn stam over de weg verplaatsen. De eerste pijl die wordt gepasseerd, is kosteloos. Elke volgende pijl kost geld of graan. De speler mag een aangrenzende stad plunderen als zijn stam net zoveel miniaturen heeft als het aantal torens van de stad. Het fiche wordt opengedraaid en de speler voert de afgebeelde actie uit. Vaak wordt een miniatuur uit zijn stam verwijderd, de speler ontvangt een ontwikkelingskaart of een grondstof naar keuze en hij krijgt één goudstuk per huifkar in zijn stam.
Als een stam in drie verschillende provincies een stad heeft geplunderd, mag de stam steden veroveren. In elke veroverde stad blijft een miniatuur en een huifkar achter. Een stam die aan het veroveren gaat, kan geen steden meer plunderen. Elke veroverde stad telt voor één punt. Daarnaast zijn punten te verkrijgen met bepaalde ontwikkelingskaarten of met bonuskaarten. Zo wordt een bonuskaart verkregen als een speler met een stam in vijf verschillende provincies een stad heeft geplunderd.

eind

Het spel loopt ten einde zodra een speler tien punten heeft. De lopende ronde wordt nog uitgespeeld. De speler met de meeste punten is de winnaar van het spel.

positief

  • Het spelmateriaal is prima verzorgd. De munten zijn van een soort plastic met relief!
  • Veel elementen zijn bekend van het spel De Kolonisten van Catan: de dobbelsteen die bepaalt welke gebieden grondstoffen opleveren, het ruilen met je medespelers of de bank, de ontwikkelingskaarten en de legionair (= de struikrover). Nieuwe elementen zijn toegevoegd waardoor een heel ander spelgevoel ontstaat. Plunderen en veroveren was er in het vredige Catan niet bij!
  • Schaarste speelt een grote rol in het spel, waardoor je voor lastige keuzes komt te staan. Koop je een ontwikkelingskaart of spaar je nog even door voor een extra huifkar? Wanneer ga je over van plunderen naar veroveren? En waar zijn de leuke plekjes waar je grote kans maakt op het verkrijgen van grondstoffen?

negatief

  • De geluksfactor is duidelijk aanwezig. Allereerst ben je afhankelijk van de worp met de dobbelstenen om grondstoffen te verkrijgen. Een ontwikkelingskaart trek je van de dichte stapel. Dit kan een overwinningspunt betekenen maar ook de zoveelste diplomaat. Daarnaast tonen de weidekaarten een os of een paard. Soms heb je pech en trek je steeds net die kaart die je niet nodig hebt!
  • Een stad plunderen levert altijd iets op (goud en/of een ontwikkelingskaart of grondstof naar keuze), maar je verliest vaak ook een manschap. En uitbreiden van je stammen is een kostbare zaak! Tegen de tijd dat je mag gaan veroveren, zit je nog net zo op zwart zaad als aan het begin van het spel.
  • De speler die als laatste aan de beurt is, heeft een groot nadeel. Tegen de tijd dat hij met zijn stam kan gaan plunderen, zijn de goedkoopst te bereiken steden al leeg. En ook de volgende ronde is hij pas als een van de laatste spelers aan de beurt.

waardering van andere sites

AnderSpel7 / 9
56789
vlaams spellenarchief3 / 4
234
kulkmanns gamebox7 / 10
456789
spellengek (Peter Hein)3 / 5
2345
boardgamegeek6 / 8
67
hall90003 / 6
345
hall9000 (bezoekers)3½ / 6
345
spielephase3 / 6
3456
goodgameguide5 / 9
56789

gemiddeld3 / 10
23456789

[toelichting: Elke balk geeft de waardering van een site weer. AnderSpel bijvoorbeeld geeft dit spel een 7.In het laatste gekleurde blokje staat dan ook 7. Hoe breder het blokje, hoe meer spellen een 7 hebben. De lege blokjes aan het eind van de balk geven de hoeveelheid spellen aan die een hogere waardering kregen.]

feitjes

weetjes

27-10-2006 item999Games presenteert De Val van Rome op Spellenspektakel 2006 in Eindhoven.
19-10-2006 itemKosmos presenteert Kampf um Rom op Spiel 2006 in Essen.

verwijzingen

Kosmos
999Games
Filosofia Editions
Mayfair Games