doos

Willem Wever

Willem Wever

doos

aantal spelers

spelers
2 - 6

speelduur

duur
45 - 60

leeftijd

leeftijd
8+

prijsindicatie

niet in de winkel
verkrijgbaar

waardering van AnderSpel

waardering
acht

intro

De spelers proberen door het goed beantwoorden van verschillende vragen over allerlei 'wetenschappelijke' onderwerpen met hun spelfiguur het eerst de finish te bereiken. Onderweg kunnen de spelers elkaar flink dwars zitten.

materiaal

1 spelbord, 15 pestkaarten, 100 vragenkaarten, 1 kaarthouder, en voor elke speler: 1 spelfiguur en 3 actie- en 3 inzetkaarten in zijn spelerskleur

inzetkaart01inzetkaart02actiekaart01actiekaart02pestkaart

begin

Het cirkelvormige spelbord toont een spoor vanaf het startveld naar de finish. Sommige velden op het spoor zijn een 'Bunker'. Daarnaast toont het bord voor elke speler drie antwoordvelden: A, B, en C.
Elke speler plaatst zijn spelfiguur op het startveld van het spelbord, en ontvangt zijn 3 actie- en 3 inzetkaarten in zijn hand. De pestkaarten worden geschud en als gedekte stapel neergelegd. Ook de vragenkaarten worden op een stapel klaargelegd.

verloop

fotospelsituatie

'Willem Wever' wordt gespeeld in een aantal rondes. In elke ronde is één van de spelers de vragensteller. Hij neemt de bovenste vragenkaart en leest de inleidende informatie voor. Vervolgens beslist hij welk rijtje vragen hij gaat stellen: het linkerrijtje of het rechterrijtje. Hij leest de eerste vraag voor en geeft de drie voorgedrukte antwoordmogelijkheden. De overige spelers kiezen een inzetkaart, een actiekaart en eventueel een pestkaart uit hun hand en leggen deze tegelijk op het antwoordveld van hun keuze neer. Vervolgens geeft de vragensteller het juiste antwoord.

  • Fout: Elke speler die een fout antwoord heeft gekozen, legt zijn gespeelde kaarten gedekt terzijde.
  • Goed: Elke speler die het juiste antwoord heeft gekozen, draait zijn gespeelde kaarten open en mag zijn spelfiguur net zoveel velden naar voren zetten als de waarde van zijn gekozen inzetkaart (1, 2, of 3 velden). Vervolgens wordt gekeken naar de gespeelde actiekaart: met een 'mep' mag de speler een spelfiguur die op hetzelfde veld staat, terugsturen naar de eerstvolgende 'Bunker'. Met een 'Bunker'-kaart is de spelfiguur van die speler beschermd tegen deze aktie. En een Bluf-kaart heeft geen van beide effecten. Tenslotte wordt gekeken naar de eventueel gespeelde pestkaarten. Ook de vragensteller kan door sommige pestkaarten getroffen worden! Vervolgens worden alle gespeelde kaarten terzijde gelegd. Uitgevoerde pestkaarten worden onderop de stapel gelegd.
Na de afhandeling van de derde vraag wordt de vragenkaart onderop de stapel gelegd. De vragensteller en de speler die met zijn spelfiguur achteraan staat, ontvangen een pestkaart van de stapel. De spelers nemen hun gespeelde inzet- en actiekaarten terug op hand en de spelers die een fout antwoord hebben gegeven, mogen ook hun daarbij gespeelde pestkaart(en) terug in de hand nemen. Nu wordt de volgende speler de vragensteller.

eind

Het spel eindigt als een spelfiguur na de complete afhandeling van een vraag de finish heeft bereikt.

positief

  • Als er een groot kennisverschil is tussen de spelers, zorgen de pestkaarten ervoor dat de afstand tussen de voorste speler en de achterblijvers niet al te groot wordt. Zo blijft iedereen een kans op de overwinning behouden!
  • De informatie op de vragenkaarten sluit goed aan bij het kennisniveau van basisschoolkinderen in de bovenbouw. Soms kan een beetje uitleg van een volwassene geen kwaad. Het voorlezen van de informatie is ook niet altijd nodig om de vragen te kunnen beantwoorden. Al gaat dit wel ten koste van het educatieve karakter van het spel.
  • De foto's op de vragenkaarten zijn mooi en leuk gekozen. Zo heeft een vragenkaart over 'De Scheet' een foto van een scheetkussen! De vragen zijn heel divers, niet alleen over dieren & planten, maar ook aardrijkskunde en het menselijk lichaam komen aanbod. Op deze manier steek je hier heel wat van op!

negatief

  • Met 2 of 3 spelers kan je beter zonder de actiekaarten spelen. De kans dat je met meer dan één spelfiguur op een veld komt te staan is erg klein.
  • De kaarthouder in de vorm van een televisie ziet er grappig uit, maar is in de praktijk erg onhandig en ook overbodig. Niet gebruiken dus.
  • Het grote nadeel van dit soort 'vraag- en antwoord'-spellen is, dat je na een aantal keer spelen alle vragen en antwoorden al een keertje bent tegengekomen.

strategie

Als je heel zeker bent van je antwoord, speel je een hoge inzetkaart. Als je twijfelt (of als je maar wat gokt) kies je voor een lage inzetkaart. Soms kan je echter beter een hoge inzetkaart nemen, om zo een voor je liggende 'Bunker' te kunnen passeren.

algemeen

  • Dit spel vertoont grote overeenkomsten met het spel Foto-Safari, ook van Identity Games. De vragen in het Willem Wever spel zijn over het algemeen wat makkelijker, en liggen dichter bij de belevingswereld van kinderen in de bovenbouw van de basisschool. Ook de informatie op de vragenkaarten sluit beter aan bij het kennisniveau van basisschoolkinderen.
  • Dit bordspel is gemaakt in opdracht van de NCRV, die het televisie-programma Willem Wever uitzendt. In dit programma gaat presentatrice Jetske samen met kinderen op zoek naar de antwoorden op vragen die kinderen stellen over allerlei 'wetenschappelijke' onderwerpen.

Foto Safaribestel Foto Safari (toys) bij bol.com

feitjes

verwijzingen

Alles over het televisie-programma Willem Wever
Identity Games
www.spellink.nl